เกริ่นนำ

เป็นประสบการณ์ในต่างแดน อีกครั้งหนึ่ง ที่ผู้เขียนมีโอกาสได้ไปอย่างไม่คาดฝัน เพราะแทนที่จะไปแบบนักท่องเที่ยว กลับกลายเป็นว่าร่วมไปกับนักศึกษาปริญญาโท ที่มีโครงการศึกษาดูงานประเทศเกาหลีใต้ หรือที่เราเรียกว่า สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea) ดังนั้น จึงเป็นคณะเดียวกันโดยปริยาย โปรแกรมการเดินทางเป็นอย่างไร จึงไม่สามารถที่จะใช้เวลาเป็นส่วนตัวได้ ก็ดีไปอีกแบบหนึ่ง เพราะมีเพื่อนร่วมเดินทางถึง 60 คน นักศึกษาที่ไปในโครงการครั้งนี้ ก็เป็นนักศึกษาปริญญาโทรุ่นน้องในมหาวิทยาลัยเดียวกัน ผู้ประสานงานนักศึกษา เป็นผู้ที่คุ้นเคยกันมาก่อน (ดร.ยุภาพร ทวยจันทร์) และอีกท่านหนึ่ง อาจารย์ ดร.เชษฐา โพธิ์ประทับ พร้อมลูกสาว ท่านไปในฐานะผู้ร่วมเดินทางเช่นเดียวกัน แต่เมื่อเดินทางแล้ว ผู้เขียนจึงทราบว่า เป็นผู้ที่มีอายุสูงสุดในคณะ ถัดมาก็ ดร.เก็จมณี และท่าน ดร.เชษฐา ทั้งสามคน เลยกลายเป็นผู้ใหญ่ในคณะ และทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะโดยปริยาย

        เวลาเป็นส่วนตัวของทุกๆคน แต่เวลาที่เคลื่อนไปข้างหน้าของแต่ละคน ใครจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์อย่างไร ย่อมขึ้นอยู่กับตัวเอง ผู้เขียนได้เตรียมกล้องดิจิตอลสำหรับบันทึกภาพนิ่ง และมีกระดาษ ปากกา สำหรับจดบันทึกเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆ ในการเดินทาง ซึ่งปฏิบัติมาเป็นประจำอยู่แล้ว คราวนี้ก็เช่นเดียวกัน ผู้เขียน จะไม่ยอมให้เกิดความหลงลืมโดยคิดว่า จำได้โดยเด็ดขาด เพราะเคยมีประสบการณ์หลายครั้ง ที่บันทึกภาพไว้ แล้วจำไม่ได้ว่าที่ไหน เมื่อไร อย่างไร พอจะนำภาพมาประกอบการเขียน ต้องกลับไปทบทวนจนบางครั้ง ต้องตัดส่วนประกอบนั้นทิ้งไป ทำให้การเขียนชะงัก ขาดตอนไม่ต่อเนื่อง ดังนั้นจึงต้องบันทึกตลอดเวลา ซึ่งกำหนดวันที่ เวลา สถานที่ เหตุการณ์ ให้ละเอียด นี่คือการปฏิบัติเป็นประจำของผู้เขียน 

      เป็นการเขียนเล่าเรื่องการเดินทางประกอบภาพถ่ายบางส่วน ได้เสริมความรู้ทางวิชาการบ้างเล็กน้อย เพื่อเป็นแนวทางศึกษาเพิ่มเติม ให้เหมาะสมกับการศึกษาดูงานของนักศึกษา ผู้เขียนเห็นว่า น่าจะเกิดประโยชน์ทั้งด้านความรู้ ความบันเทิง แก่บุคคลที่สนใจในการอ่าน ได้บ้างตามสมควร ภาพที่เกี่ยวข้องทั้งหมดส่วนใหญ่บันทึกจากเหตุการณ์จริง มีเพียงบางส่วนเล็กน้อยเป็นภาพ ประกอบและเนื้อหา จากแหล่งค้นคว้าทางเว็บไซต์ ซึ่งมิได้เจตนาล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ทางธุรกิจใดใด โดยถือว่าเป็นบันทึกการเดินทางเพื่อการศึกษา เท่านั้น

                                                       สุรเดช  พระลับรักษา

                                                         6 มีนาคม 2556

บันทึกตอนที่ 1